黑彩平台改单步骤

黑彩平台改单步骤Bitcoin je inovativno pla?ilno omre?je in nova vrsta denarja.

Prvi koraki z bitcoinom

Bitcoin uporablja vrstni?ko (p2p) tehnologijo in tako deluje brez centralnega organa ali bank. Celotno omre?je skupaj upravlja z nakazili in izdaja nove bitcoine. Bitcoin je odprtokoden; po zasnovi je javen, nih?e ga nima v lasti in vsakdo lahko sodeluje. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti omogo?a nove na?ine uporabe, ki niso bili mogo?i z nobenim pla?ilnim sistemom pred bitcoinom.

 • Icon

  Takoj?nja
  vrstni?ka nakazila

 • Icon

  Mednarodna
  pla?ila

 • Icon

  Ni?ne ali nizke
  provizije

Bitcoin image